Routa Design

Routa Design

Kirsi Vahtera on lahtelainen seppämestari ja muotoilija. Työssään Vahtera haluaa nostaa esiin suomalaisen ihmisen sekä metsät haltioineen ja henkineen. Pyhyyden läsnäolon joka hetkessä. Erityisesti hän korostaa vahvaa naista, joka kannatteli voimallaan yhteisöä, teki ruumiillista työtä ja kohtasi ne valtavat surut ja vastoinkäymiset, joihin miehillä ei ollut voimaa. Naiset torjuivat pimeyttä. He olivat läsnä elämän alkamisen ja päättymisen hetkinä. He hoivasivat perhettä ja työskentelivät sitkeästi rinta rinnan miesten kanssa elannon hankkimiseksi. Heidän arvonsa yhteiskunnassa oli kiistaton; vailla keinotekoista tasa-arvoisuuden leimaa. Muinoin tieto siirtyi eteenpäin opettamisen, runonlaulajien ja tarinoiden keinoin. Vahtera toivoo voivansa teoksillaan tarjota jotakin samankaltaista: Herättää taiteen keinoin näkemään lämmön ja vahvuuden juurissamme. Herättää tarinat eloon. Koskettaa uinuvaa arvostusta omaa perintöämme kohtaan.